pol-jak-zdj-1

Celem Effect Glass jest zadowolenie klienta z usług i produktów świadczonych na jego rzecz przez spółkę.

eg-certyfikat

Firma dąży do zwiększania zadowolenia Klientów poprzez systemowe podejście do jakości oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z Normą PN - EN ISO 9001:2009.

pol-jak-zdj-3

Jakość produktów Effect Glass wyznacza profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie pracowników firmy, sukcesywne doskonalenie obsługi Klienta, współpraca ze sprawdzonymi dostawcami i nowoczesność stosowanych technologii.

pol-jak-zdj-4

Monitorowanie i ciągłe doskonalenie procesów wytwórczych wyrobów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów, przy równoczesnym spełnieniu obowiązujących wymagań prawnych i innych, a przez to pogłębianie zaufania do marki Effector, którą firmujemy nasze wyroby

pol-jak-zdj-5

Nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników Effect Glass, dzięki systematycznym szkoleniom, dla zapewnienia jakości wyrobów oraz zwiększania efektywności procesów produkcyjnych.

pol-jak-zdj-6

Czynne wdrożenie zasady, iż wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość, poczynając od Prezesa Firmy, a kończąc na wykonawcy najprostszej operacji oraz upowszechnienie przekonania, że odpowiedzialność za jakość jest równoznaczna z odpowiedzialnością za firmę.